Postup realizace projektu

15.04.2021 16:52
Realizační tým ve spolupráci s leadry CR bude realizovat setkávání odborných pracovních skupin CR. Setkávání bude probíhat v průběhu května a bude zapojeno celkem 8 skupin. Harmonogram realizace setkávání odborných skupin CR: Smržovka 3.5.2021 Tanvald 5.5.2021 Plavy + Zlatá Olešnice 12.5.2021 Desná...
25.03.2021 14:46
Z důvodu nemožnosti realizovat sběr informací z terénu v průběhu zimní sezóny (protipandemická opatření), Mikroregion Tanvaldsko připravuje nově svolání odborných pracovních skupin CR, které by měly doplnit maximálně informační zdroje z území a připspět k naplnění podmínek našeho projektu a...
10.12.2020 11:40
Mikroregion Tanvaldsko připravil dotazníkové šetření - rozdistribuovla dotazníky mezi poskytovatele služeb CR a mezi provozovatele atraktivit CR. Bohužel v současné době informujeme o pozastavení dotazníkového šetření z důvodu protipandemických opatřeních, které uzavřely segment CR jako celek a...
01.10.2020 12:35
Dotaznáíkové šetření, které bylo zaměřeno na názorový průzkum veřejnosti (návštěvníci, obyvatelé mikroregionu) je již ukončeno. Nyní připravujeme dotazníkové šetření na zimní sezónu, které bude realizováno ve stejném formátu a pomůže zpracovat komplexní vnímání parametrů cestovního ruchu...
01.08.2020 15:48
Od července se rozeběhlo dotazníkové šetření, v rámci kterého je oslovována široká veřejnost. Dotazníky jsou rozdistribuovány do célého území a jsou k dispozici v tištěné formě ve všech obcích, u poskytovatelů atraktivit a služeb CR. Dotazník je možné vyplnit rukou (tištěné) nebo elektronicky (PC,...
22.07.2020 16:15
V rámci realizace projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko byla vytvořena Konzultační pracovní skupina, která bude oporou realizačnímu týmu v otázkách konzultací problémů a potřeb v rozvoji CR a zároveň bude využita prostřednictvím členů jako jeden z informačních zdrojů pro území....
04.06.2020 13:48
Příprava šetření turistické poptávky - dotazník, forma šetření, logistika, maximalizace výtěžnosti šetření. Rešerše datových zdrojů pro analytickou část Strategie rozvoje cestovního ruchu.
29.05.2020 09:54
Jsou zahájeny přípravné práce na dotazníku pro šetření turistické poptávky resp. dotazníku pro veřejnost a postupu pro monitoring návštěvnosti turistických atraktivit v regionu. Zahájení realizace vlastního dotazníkové šetření je naplánované na začátek července.
01.05.2020 08:17
Dne 1. 5. 2020 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko".

Kontakt

Realizace projektu 737 291 735, 605 215 264 planovani@tanvaldsko.eu