Dotazníkové šetření

Od 05.2018 do 22.6.2018 ve městě probíhá dotazníkové šetření, které je významným informačním zdrojem pro připravovaný program rozvoje města. Dotazník je určený všem občanům obce.

Dotazník je možné vyplit v online formuláři zde.

Dotazník je možné stáhnout v tiskové verzi (.pdf) zde a po jeho vyplnění ho odevzdat na sběrných místech - informace nalezente na první straně dotazníku.

 

Kontakt

Realizace projektu 737 291 735, 605 215 264 planovani@tanvaldsko.eu